Oferta


Zakres prac wchodzących w skład projektu ustalany jest indywidualnie.

Kompleksowy projekt składa się z czterech etapów:

Etap I projektu obejmuje:
- spotkanie organizacyjne
- ustalenie zakresu prac projektowych, podpisanie umowy
- inwentaryzacja (sporządzenie rysunków pomiarowych)
- projekt funkcjonalnego układu wszystkich pomieszczeń (rozplanowanie mebli)


Etap II projektu obejmuje:
- projekt wizualny w oparciu o wybrane i zaakceptowane materiały z etapu I (wizualizacje wszystkich pomieszczeń objętych projektem)
- projekt elektryczny, wytyczne montażowe do elektryki
- projekt hydrauliczny wytycznych montażowych do hydrauliki (w tym szczegółowy projekt rysunków technicznych łazienek, kuchni, pralni)
- propozycje konkretnego wyposażenia oraz materiałów wykończeniowych:
  mebli
  opraw oświetleniowych
  armatury
  materiałów podłogowych
  materiałów ściennych ( w tym kolorystyka ścian)

Etap III obejmuje:
- korekty w projektach wizualnych według wskazówek klienta
- pełny projekt łazienek, rysunki techniczne wraz z rozrysami ścian, układem płytek i opisami technicznym, a także komplet kart katalogowych

Etap IV obejmuje:
- specyfikacje poszczególnych pomieszczeń - zestawienie wszystkich materiałów wykończeniowych
- sporządzenie książki projektowej

Na każdym etapie projektu uwzględnione są konsultacje oraz nadzór autorski.


Poza tym oferta obejmuje także:

- indywidualne porady (konsultacje)
- małe projekty (projekty pojedynczych pomieszczeń)
- projekty mebli autorskich